Historie

DOMMERKLUBBENS HISTORIE I GLIMT 

I 2011 var der to artikler i Dommerklubbens blad “Fløjt” om DAI’s og Dommerklubbens historie. Se artiklerne, som er skrevet af Henrik Andersen, medlem af dommerklubben siden 1991:

Nedenfor kan du læse mere om dommerklubbens historie – fakta og anekdoter på baggrund af dommerklubbens protokoller, jubilæumsskrifter og indlæg i dommerklubbens blad “Fløjt”.

1929
DAI’s GuldberggadeFodbolddommerklub blev stiftet mandag den 8. april 1929 i ”Guldberghus”, Guldbergsgade 10 (se kort). Bestyrelsen bestod af tre mand.
Formanden for Husum Boldklub, Helge Nordquist Hansen, valgtes til dommerklubbens første formand.
Klubbens navn var “Arbejdernes Boldspil Unions Dommerklub”.
Klubben blev stiftet før DAI som landsforbund.

1930
På et medlemsmøde blev der talt om, at dommerdragten kunne købes for 12,50 kr. En dommer havde tilsyneladende svært ved at skaffe pengene, for på generalforsamlingen i december blev der klaget over, at han havde dømt i søndagstøj og laksko.

1931
Råben og skrigen af spillere er ikke et nyt fænomen. Allerede på generalforsamlingen i juni 1931 indskærpede dommerklubbens formand, at der måtte sættes hårdt ind over for råben.

1933
På en generalforsamling viste regnskabet en kassebeholdning på 145 kr. En dommer foreslog, at ”når der er så mange penge i kassen, må klubben give en kop kaffe”. Forslaget blev dog nedstemt.

1934
En dommer blev ekskluderet, fordi han var medlem af Konservativ Ungdoms Stormtropper. Under fyråb forlad han generalforsamlingen.  1935
Også i dommerklubbens ungdom kneb det til tider med at melde afbud i tide. Det blev således påtalt, at en dommer havde meldt afbud dagen efter kampens afvikling.

Fra Dommerklubbens generalforsamling i 1935:

Generalforsamling i DAI Fodbolddommerklub i 1935

1936
Dommerklubben anskaffede sig en telefon til 120 kr. Derfor steg kontingentet med hele tre kroner pr. halvår.

1939
I disse år valgtes tit ny formand efter kampafstemning. På sommer-generalforsamlingen blev Chr. Osen således formand for dommerklubben med én stemmes flertal.

1941
Dommerklubben modtog en klage over en dommer, der tilsyneladende stoppede en kamp to minutter før tid, fordi han skulle til andespil.

1944
Allerede i 1944 måtte det på generalforsamlingen indskærpes, at indberetningerne af kampene skulle være præcise. Selv formanden skulle stramme op, da han havde indberettet det forkerte hold som vinder.

1945
På grund af de glædelige begivenheder omkring Danmarks befrielse var der ikke blevet spillet 20 kampe. Kun kampfordeleren havde svært ved at se det 100 procent glædelige i situationen.

1947
Det var igen hverdag, og dette år blev der spillet 259 kampe.

1949
Det er egentlig først i 1949, at dommerklubben fik det navn, den har i dag: DAI Fodbolddommerklub, Københavns Afdeling. Først hed den Arbejdernes Boldspil Unions Dommerklub.

1951
Dette forår var der tre DAI-kampe på tipskuponen.

1952
Det blev pligt at dømme i den sorte dragt efter, at visse dommere dømte i privat tøj. Formanden mente endda at have set en dommer dømme med hul i bagen og en pibe i munden.

1953
I en tipskamp, som dommerklubbens formand skulle dømme, nægtede det ene hold at spille, hvis han skulle dømme. Formanden veg tilbage og lod en anden dommer overtage kampen af hensyn til Tipstjenesten, men under skarp protest (Om kampen blev dømt af dommeren med hul i bagen og pibe i munden – jf. 1952 – vides ikke).

1954
Selvom det var blevet forbudt at dømme i privat tøj, var ikke alle dommere lige lovlydige. En dommer var således set med slips, mens han dømte.

1957
Bestyrelsen fratog en dommer licensen, fordi hans dommerpræstation tilsyneladende var blevet for svag.

1958
Som noget nyt blev der arrangeret løbetræning for dommerne. Men kun bestyrelsen mødte frem (Om det ikke netop var dem, der havde brug for træningen, vides ikke).

1959
Dommermangel er ikke en ny foreteelse. Dette år var der kun 12 dommere om at dømme ca. 500 kampe.
Dommerklubben sendte hver sommer et medlem til ”Østersøugen” i den østtyske by Rostock. Sv. Åge Pedersen tildeltog.

1960
I 1960 detog kasserer Gunnar Andersen i Østersøugen.

1962
Formanden oplyste på generalforsamlingen, at fire af de bedste dommere var holdt op med at dømme på grund af spillernes dårlige opførsel og evindelige kommentarer over kendelserne.

1963
To DAI-kampe var på tipskuponen. Men det var sidste år, at DAI havde kampe på kuponen.

1964
Dommerklubben ønskede højere dommerhonorar, men formanden for DAI’s fodboldudvalg svarede, at dommerne ikke var gode nok til at få ekstra.

1965
Et medlem af dommerklubben blev ekskluderet, fordi han havde brændt syv kampe af.

1966
31 deltog i årets dommerkurset, og 24 bestod eksamen.
Svend Åge Petersen havde 25 års jubilæum som dommer, og i den anledning dømte han en kamp mellem et dansk hold og et russisk hold fra Tula.

1967
Henning MortensenPå generalforsamlingen i december valgtes Henning Mortensen (billedet) som sekretær i dommerklubbens bestyrelse. Han har siden hen været aktiv som formand (1969-1981), bedømmer, kampfordeler og instruktør. Med over 2.500 kampe er han den dommer i dommerklubben, som har dømt flest kampe.

1969
FIFA-dommer Carl Frederik Jørgensen (billedet) overtog uddannelsen af nye dommere. Den opgave havde han i næsten 25 år.
Carl Frederik afløste Tonni Nielsen, der også var dommerklubbens instruktør gennem mange år.

1971
Dommerklubben fik for første gang et medlemsblad. Henning Fristed Jensen var bladets første redaktør.

1972
Dommerklubben fik for første gang et bedømmerudvalg. Hidtil havde bestyrelsen fungeret som bedømmere.

1973
Antallet af advarsler og udvisninger var steget foruroligende, og i en kamp mellem Club 222 og Sømændene fik en dommer revet sin jakke itu af en utilfreds anfører. Klubben, der havde forbrudt sig, tog senere ved lære og vandt to gange dommerklubbens fair play pokal.

1975
Det var første år, hvor gule og røde kort blev brugt for at markere advarsler og udvisninger.
Gunnar Andersen (billedet)  blev udnævnt til æresmedlem af dommerklubben efter 25 år i bestyrelsen som kasserer.

1976
Pokalfinalen mellem Thor og Syd Vest blev afviklet under skandaløse forhold på Fælleden – blandt ølkasser!

1977
Dommerklubben var større end nogensinde. 56 dommere, som i foråret dømte 736 kampe og 60 træningskampe.

1978
Det blev pligt for spillerne at have benskinner på.
Dommerhonoraret var 50 kr. pr. kamp.
På billedet ses bestyrelsen i 1978. Fra venstre mod højre er det Keld Berg (sekretær), Pauli Jørgensen (formand for bedømmerudvalget), Gunnar Andersen (kasserer), Henning Mortensen (formand) og Mogens von Barner.

1979
I anledning af dommerklubbens 50 års jubilæum udkom et jubilæumsskrift, og der blev designet et jubilæumsemblem (se billede).
Henning Mortensen blev udnævnt til æresmedlem af dommerklubben (Læs mere om Henning under årstallet 1967).
En klub “præsterede” dette år at få hele 42 advarsler.

1980
Keld Berg deltog som leder for Kredsholdet til Østersøugen i DDR .

1981
Keld Berg valgtes som formand for dommerklubbens bestyrelse. Han afløste Henning Mortensen, der havde været formand i 12 år. Henning fortsatte som bestyrelsesmedlem.
80 årige Gunnar Andersen, som havde været kasserer siden 1954, takkede af.
Kjel Lystrup deltog som leder for Kredsjuniorholdet til Braunschweig
Kjed Andersen med HK 71 senior og Fix juniorhold til Hannover.

1982
Ole Hansen med Forbundsholdet til DDR Schwerin.

1983
Som led i det sociale samvær tager Dommerklubben på fisketur.

1983
På generalforsamlingen blev der stillet forslag om løbetest for dommerne i de to øverste rækker. Forslaget blev forkastet. Et bestyrelsesmedlem argumenterede med, at det ikke nyttede at løbeteste, hvis der alligevel ikke løbes i kampene.

1984
Egon Baumbach blev valgt til kasserer, en post han har bestridt i over 25 år.
Under en kamp i Valby smed en liniedommer flaget, fordi han ikke var enig med hoveddommeren. Bestyrelsen skrev til ham, at hvis det gentog sig, ville han få karantæne.
Jan Ludvigsen dømmer ved de første CSIT Fodbold mesterskaber i Torino, Italien.
Jørn Ipsen med Kredsholdet Til Hamburg.
Søren Pedersen med Kredsholdet til Braunschweig.

1985
Dommerklubben fik et emblem til dommerdragten. Emblemet var fremstillet af Mogens Barner.

1986
På grund af dommermangel sendte bestyrelsen et brev til 30 tidligere dommere. Kun én dommer meldte sig igen som aktiv.

1987
20. juni døde æresmedlem Gunnar Andersen i en alder af 86 år.
Preben Hansen dømte sin kamp nummer 1.000. Han var den første dommer i klubben, der rundede de 1.000 kampe.

1988
Henning Mortensen havde 1.000 kamps jubilæum.
Der gennemførtes to dommerkurser. Det gav 10 nye dommere, men to af dem holdt allerede op efter den første kamp på grund af nogle spilleres dårlige opførsel.
På billedet ses dommerklubbensbestyrelse i 1988. Fra venstre mod højre er det Mogens von Barner, Keld Berg (formand), Egon Baumbach (kasserer), Arne Juul Jensen og Henning Mortensen (sekretær).

1989
Dommerklubben fejrede sit 60 års jubilæum. I den anledning fik klubbens formand, Keld Berg, og formanden for bedømmerudvalget, Mogens von Barner, overrakt DAI’s ærestegn.

1990
Flere dommere med Kredsholdet til Italien Pescara for at deltage i en træningtunering.

1991
Dommerklubbens bestyrelse købte en computer – den første i klubbens historie.
Firmaet Miga Tronic sponserede trøjer, som blev benyttet flittigt af dommerne.
Det var første år med reglen om 10 minutters udvisning ved gult kort. Det havde en gavnlig virkning.
Keld Berg til Sovjetunionen til byen Zagorsk 80 km udenfor Moskva med et lilleputhold, et seniorhold og et Veteranhold.

1992
En klub blev udelukket i to år på grund af vold mod en dommer. Der var også andre voldsepisoder, som fik omtale i pressen.
Carl F. Jørgensen og Henning Mortensen arrangerede dommerkursus sammen. Det er 25. år, de arbejder sammen.

1993
Idrætspsykolog Jens Hansen  holdt foredrag for dommerklubbens medlemmer om det psykologiske mekanismer, en dommer med fordel kan benytte sig af.
Bedømmerformanden Mogens Barner afgår ved døden.

1994
Generalforsamlingen besluttede en række betingelser for at kunne dømme i Mesterrækken. Blandt andet skal man bestå en løbetest: 2.300 m på højst 12 minutter og 50 meter på højst 7,5 sekunder.
Keld Berg med Kredsholdet til Esland.
Ole Hansen dømmer ved CSIT mesterskaber i byen Rimmini i Italien.

1995
Formanden oplyste på generalforsamlingen, at han i løbet af sæsonen havde været i kontakt med mange klubber, som tilkendegav stor tilfredshed med dommernes indsats.
Det sociale liv i dommerklubben fik et løft takket være en energisk indsats fra klubbens festudvalg.
Ole Hansen blev valgt som redaktør for dommerklubens genfødte blad ”Fløjt”

1996
I et brev til Fodboldudvalget beskyldte en klub dommerne i DAI for at være racister. Dommerklubben svarede Fodboldudvalget, at DAI’s dommere ikke ville dømme klubbens kampe i fremtiden, fordi man ikke ønsker at blive beskyldt for racisme. Senere beklagede klubben sine beskyldninger.

1997
I løbet af året blev der dømt 3.138 kampe. Heraf kunne dommerklubben ikke stille dommere til ca. 20 kampe.
Der var nedgang i antallet af 11-mands kampe, men flere 7-mands kampe end tidligere år.
10 dommere på studietur til Eindhoven i Holland for at få mere viden om den nye form  indendørs fodbold, “Indoor Sooccer”.
Finn Juul, Bo Andersen og Lasse Ludvigsen dømte i en Indoor Soccer tunering i Paris.
Toyota-forhandler Benny Djarlo bliver Tøjsponsor For Dommerklubben.

1998
Dommerklubbens hjemmeside, www.daidommer.dk (denne hjemmeside), gik ”i luften”.
Indoor soccer kører for fulde sejl, oplyste formanden på klubbens generalforsamling.
Dommerne Mustafa Turan, John Sørensen, Finn Juul, Jan Berthou, Alf Nielsen, Bent Nygård, Carmelo Lo Presti, Flemming Tranberg og Bo Andersen dømte ved de første CSIT Indoor Soccer mesterskaber, som blev holdt i København.
Henrik Andersen dømte ved CSIT turnering i Mexico City.

1999
Dommerklubben tegnede 3-årig sponsorkontrakt med sportsforretningen EDAX. Det betød nyt dommertøj med EDAX’ logo.
På DAI’s kongres fik Jan Ludvigsen fra DAI’s Fodboldudvalg en æresnål for sit store arbejde i Københavnskredsen.

2000
Det kneb med at rekruttere nye dommere til dommerklubben. Således måtte dommerkurset dette år aflyses.
Alf Nielsen dømte ved CSIT mesterskaberne i Sertaozinho i Brasilien. Alf var liniedommer i finalen.

2001
Tibet og Grønland spillede – under stor mediebevågenhed – venskabskamp i Vanløse Idrætspark. Flemming Dahl dømte kampen.
Generalforsamlingen besluttede, at alle dommere skal møde op i omklædningsrummet på de store anlæg senest 15 minutter før kampstart.

2002
Der kom igen gang i dommeruddannelsen. 13 deltog i kurset dette år, hvoraf otte gennemførte og bestod eksamen.

2003
De moderne tider viste sig ved, at fodbolddommerne nu kunne indberette udvisninger via internettet.

2004
Dommerklubben havde 75 års jubilæum, der blev markeret med fest på hotel i Maribo sammen med ægtefæller/kærester.
Desuden var der reception i København for klubber og samarbejdspartnere.
Kasserer Egon Baumbach (billedet) modtog DAI’s hæderstegn som tak for mangeårig indsats.

For første gang i DAI’s historie blev pokalfinale spillet mellem et hold fra A-rækken og C-rækken, dvs. uden hold fra Mesterrækken.

Til højre ses billede af Dommerklubbens bestyrelse, som den var fra 2003 til 2007.

Stående fra venstre mod højre: Henrik Andersen (webmaster), Keld Berg (formand) og Egon Baumbach (kasserer). Siddende fra venstre: Ervin Christensen (formand for bedømmerudvalget) og Per Larsen (sekretær)

2006
Alex Jensen dømte i den internationale CSIT-turnering i Østrig. Det danske hold fra DAI blev nummer to i turneringen.
På dommerklubbens generalforsamling i august blev det markeret, at Keld Berg havde 25 års jubilæum som formand for dommerklubben. Kasserer Egon Baumbach holdt jubilæumstalen, og kampfordeler Henning Mortensen takkede også for det gode samarbejde. Keld benyttede formandsberetningen til at samle op på sine mange erfaringer gennem årene.

2007
I august gik Keld Berg af som formand efter 26 år på posten, og Per Larsen blev valgt som ny formand.
Per Madsen, som er redaktør af dommerklubbens blad Fløjt og medlem af aktivitetsudvalget, indtrådte i bestyrelsen.

2008
Formanden for Dommerklubbens vejleder/bedømmerudvalg, Ervin Christensen havde dømt 2.000 kampe.
For første gang i lang tid var der ingen hold fra Mesterrækken i pokalfinalen.

2009
Dommerklubben markerede sit 80 års jubilæum med en stor fest for dommerne og deres ægtefæller/kærester.
Ip Nanfred, som blev dommer i 1964 og har været medlem af dommerklubben i længst tid, dømte sin kamp nr. 1.000.
Per Brandt blev hædret på generalforsamlingen for sin kamp nr. 2.000 og Carmelo Lo Presti og Henning Mortensen for  2.500 kampe – hver!

2010
Dommerklubben bød velkommen til 16 nye dommere – en meget positiv udvikling efter dommermangel gennem en del år.
Jan Berthou dømte i CSIT World Sports Games i Tallinn, hvor DAI også havde et hold med.
Mogens Lankjær dømte sin kamp nr. 2.000.

2011
Flere og flere fodboldbaner er blevet “sået” med kunstgræs, så færre og færre regnvejrskampe aflyses. De nye baneforhold er til glæde for spillere, dommere og ikke mindst dommerklubbens kasserer, som nu udbetaler mindre godtgørelse til dommere.

2012
Til dommerklubbens generalforsamling den 29. november 2012 lod  bestyrelsen sig fotografere.

Fra venstre mod højre er det:
Per Madsen (sekretær og redaktør af dommerklubbens blad Fløjt), Henrik Andersen (webmaster), Per Larsen (formand), Ervin Christensen (formand for vejlederudvalget) og Egon Baumbach (kasserer).
Fotograf: Henning Mortensen.